Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Aplikace očkovací látky na vlastní žádost: 100 Kč

Perforace ušních boltců: 300 Kč

Vyšetření při potvrzení žádosti o Řidičský průkaz: 300 Kč

Vyšetření při potvrzení žádosti o Svářečský průkaz: 150 Kč

Vyplnění úrazové pojistky: 150 Kč

Výpis z dokumentace na přihlášku do MŠ, SŠ, VŠ: 100 Kč

Potvrzení zdr. způsobilosti – letní tábor, ŠvP, brigáda apod.: 200 Kč

Vyšetření pro zájmovou sportovní činnost: 100 Kč

Vystavení zdravotního průkazu: 300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace: 300 Kč

Potrzení o zdr. stavu na vlastní žádost bez zdr. důvodů: 100 Kč

 

Vyšetření dítěte bez zdravotního pojištění

1. vyšetření nemocného dítěte:

kontrolní vyšetření nemocného dítěte:

vstupní prohlídka:

další systém. prohlídka: